ติดต่อเรา

Email:icothai@gmail.com

Tel0819511100

^ กดเบอร์โทรข้างบนเพื่อติดต่อได้เลยคะ 

Line : 0819511100

Office Hours

  • Monday - Friday 
  • 8.30 A.M. to 5.00 P.M.
  • Saturday - Sunday Closed
 ติดต่อสอบถาม

ชื่อ :
นามสกุล :
บัตรประชาชนเลขที่ :
ที่อยู่ :
อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
มือถือ :
อีเมล์ :
Line ID :
Facebook ID / Name :
เรื่องที่สอบถาม :
 
 

 
 
 
 
 
LINE ID : 0819511100
ทนายความคดีแรงงาน 

ทีมทนายลำพูน และสำนักงานกฎหมายลำพูน มีประสบการณ์เชี่ยวชาญด้านกฏหมายแรงงานนานกว่าสิบปีในการให้คำปรึกษากฎหมายแรงงานไทย และการดำเนินการฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีในศาลแรงงานในประเทศไทย เมื่อบริษัทประสบปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน เจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารต้องการหาทนายลำพูน เก่งๆ หรือทนายความผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อหลีกเลี่ยงหรือจำกัดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น และลูกจ้างบางคนอาจจำเป็นต้องหาสำนักงานกฎหมายในจังหวัดลำพูน  ในการต่อสู้เรียกร้องเกี่ยวกับสัญญาจ้างหรือการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

 

ทีมทนายลำพูน และสำนักงานกฎหมายลำพูน มีประสบการณ์มากมายในการร่างสัญญาจ้างแรงงาน จัดทำข้อบังคับของบริษัทที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล หนังสือเลิกจ้าง และการฟ้องร้องในศาลแรงงาน ความรู้กฎหมายแรงงานมีความสำคัญต่อการลดค่าใช้จ่ายของบริษัทในการฟ้องร้องเกี่ยวกับการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม หรือความขัดแย้งอื่นๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานไทย

 

ทีมทนายลำพูน และสำนักงานกฎหมายลำพูน มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญดังต่อไปนี้

ความขัดแย้งเรื่องค่าจ้างและชั่วโมงการทำงาน

การฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522

 

เป็นตัวแทนในการติดต่อกระทรวงแรงงานไทย

เป็นตัวแทนในการดำเนินการที่ศาลแรงงานไทย

สัญญาจ้างแรงงานและการเลิกจ้าง

สัญญาไม่ทำการแข่งขันและรักษาความลับของนายจ้าง

การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

การจัดทำข้อบังคับของบริษัท

 

 

Post By : Alliance of สำนักงานทนายเชียงใหม่, สำนักงานกฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่, ทนายเชียงใหม่ เก่ง ๆ, ปรึกษาทนายเชียงใหม่, ทนายเชียงใหม่, ทนายอาสาเชียงใหม่, สภาทนายเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่, สำนักงานทนายลำพูน, สำนักงานกฎหมายในจังหวัดลำพูน, สำนักงานกฎหมายลำพูน, ทนายลำพูน เก่ง ๆ, ปรึกษาทนายลำพูน, ทนายลำพูน, ทนายอาสาลำพูน, สภาทนายลำพูน, ทนายความลำพูน, สำนักงานทนายลำปาง, สำนักงานกฎหมายในจังหวัดลำปาง, สำนักงานกฎหมายลำปาง, ทนายลำปาง เก่ง ๆ, ปรึกษาทนายลำปาง, ทนายลำปาง, ทนายอาสาลำปาง, สภาทนายลำปาง, ทนายความลำปาง, สำนักงานทนายเชียงราย, สำนักงานกฎหมายในจังหวัดเชียงราย, สำนักงานกฎหมายเชียงราย, ทนายเชียงราย เก่ง ๆ, ปรึกษาทนายเชียงราย, ทนายเชียงราย, ทนายอาสาเชียงราย, สภาทนายเชียงราย, ทนายความเชียงราย, สำนักงานทนายแพร่, สำนักงานกฎหมายในจังหวัดแพร่, สำนักงานกฎหมายแพร่, ทนายแพร่ เก่ง ๆ, ปรึกษาทนายแพร่, ทนายแพร่, ทนายอาสาแพร่, สภาทนายแพร่, ทนายความแพร่, สำนักงานทนายน่าน, สำนักงานกฎหมายในจังหวัดน่าน, สำนักงานกฎหมายน่าน, ทนายน่าน เก่ง ๆ, ปรึกษาทนายน่าน, ทนายน่าน, ทนายอาสาน่าน, สภาทนายน่าน, ทนายความน่าน, สำนักงานทนายพะเยา, สำนักงานกฎหมายในจังหวัดพะเยา, สำนักงานกฎหมายพะเยา, ทนายพะเยา เก่ง ๆ, ปรึกษาทนายพะเยา, ทนายพะเยา, ทนายอาสาพะเยา, สภาทนายพะเยา, ทนายความพะเยา, สำนักงานทนายแม่ฮ่องสอน, สำนักงานกฎหมายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน, สำนักงานกฎหมายแม่ฮ่องสอน, ทนายแม่ฮ่องสอน เก่ง ๆ, ปรึกษาทนายแม่ฮ่องสอน, ทนายแม่ฮ่องสอน, ทนายอาสาแม่ฮ่องสอน, สภาทนายแม่ฮ่องสอน, ทนายความแม่ฮ่องสอน, สำนักงานทนายปาย,สำนักงานกฎหมายในจังหวัดปาย, สำนักงานกฎหมายปาย, ทนายปาย เก่ง ๆ, ปรึกษาทนายปาย, ทนายปาย, ทนายอาสาปาย, สภาทนายปาย, ทนายความปาย, ทนาย, ทนายความ, ปรึกษากฎหมายและคดีความ, ด้านหมายเรียก, กู้ยืมเงิน, หย่า, เช็คเด้ง, กู้ยืม, ผิดสัญญา, ยักยอก, ฉ้อโกง, เช็ค

 

Tag: ทนายลำพูน, ทนายลำพูนช่วยเหลือประชาชน, ทนายประชาชน, สำนักงานทนายความลำพูน, สำนักงานกฎหมายลำพูน, ทนายความลำพูน, สำนักงานกฎหมายในจังหวัดลำพูน, ทนายลำพูน เก่ง ๆ, ปรึกษาทนายลำพูน, ทนายอาสาลำพูน, สภาทนายลำพูน, ทนายความลำพูนมืออาชีพ, ทนายความลำพูนช่วยเหลือประชาชน, ทนายลำพูนความมุ่งมั่น,ทนายความลำพูนคลายทุกข์, สำนักงานกฎหมายลำพูนช่วยเหลือประชาชน, สำนักงานกฎหมายลำพูนมุ่งมั่น, สำนักงานกฎหมายลำพูนคลายทุกข์ 


#สำนักงานทนายลำพูน #สำนักงานกฎหมายในจังหวัดลำพูน #สำนักงานกฎหมายลำพูน #ทนายลำพูนเก่งๆ #ปรึกษาทนายลำพูน #ทนายลำพูน #ทนายอาสาลำพูน #สภาทนายลำพูน #ทนายความลำพูน

 

 

 


 

 

 


 
Sidebar    Mozrank check tool
https://www.ultimatewebtraffic.com
ultimatewebtraffic com
1minutereview org/

ปรึกษาฟรี!! มุ่งมั่นช่วยเหลือแก่ทุกท่าน แบบมิตรภาพ โดยทีมทนายความวิถีพุทธ

ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ และทีมทนายความเชียงใหม่ ติดต่อโทร 081-951-1100

 
เว็บสำเร็จรูป
×