ติดต่อเรา

Email:icothai@gmail.com

Tel0819511100

^ กดเบอร์โทรข้างบนเพื่อติดต่อได้เลยคะ 

Line : 0819511100

Office Hours

  • Monday - Friday 
  • 8.30 A.M. to 5.00 P.M.
  • Saturday - Sunday Closed
 ติดต่อสอบถาม

ชื่อ :
นามสกุล :
บัตรประชาชนเลขที่ :
ที่อยู่ :
อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
มือถือ :
อีเมล์ :
Line ID :
Facebook ID / Name :
เรื่องที่สอบถาม :
 
 

 
 
 
 
 
LINE ID : 0819511100

 

เป้าหมายสูงสุด และปรัชญาในการให้บริการ ขององค์กรเรา


งานบริการทางด้านกฎหมาย

ทีมงานสำนักงานกฎหมายของพวกเรามีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดลำพูน บริหารโดย ดร.เกียรติศักดิ์ พันธวงศ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ พวกเราเป็นทนายลำพูน และทีม ทนายความลำพูน มืออาชีพ  มุ่งมั่นช่วยเหลือแก่ท่าน ในราคามิตรภาพ ที่คุ้มค่าที่สุด  ทีมทนายความมืออาชีพของเรา ให้บริการท่านดังต่อไปนี้

-รับว่าความคดีแพ่ง เช่น คดีที่ดิน คดีกู้ยืม คดีจำนอง คดีค้ำประกัน คดีล้มละลาย คดีแรงงาน คดีครอบครัว ฟ้องหย่า ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู ฟ้องขอรับรองบุตร ฟ้องแบ่งสินสมรส คดีมรดก ฟ้องแบ่งมรดก คดีที่ดิน ฟ้องแบ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ทางภาระจำยอม ทางจำเป็น คดีครอบครองปรปักษ์ คดีละเมิด เรียกค่าเสียหาย ตลอดจนรับเขียนอุทธรณ์ แก้อุทธรณ์ เขียนฎีกา แก้ฎีกา

-รับว่าความคดีอาญา เช่น คดีลักทรัพย์ คดีวิ่งราวทรัพย์ คดีฉ้อโกง คดียักยอกทรัพย์ คดีปล้นทรัพย์ คดีรับของโจร โกงเจ้าหนี้ คดีฆ่าคนตาย คดีข่มขืนกระทำชำเรา คดีพรากผู้เยาว์ คดีบุกรุก คดีขับรถโดยประมาทเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย คดีหมิ่นประมาท คดีปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม คดีแจ้งความเท็จ เบิกความเท็จ และคดียาเสพติดให้โทษ เป็นต้น

-รับร่างสัญญาทางกฎหมายทุกประเภท เช่น สัญญาซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ สัญญาตัวแทน นายหน้า สัญญาเช่าทรัพย์เช่าซื้อ สัญญาประนีประนอมยอมความ หนังสือรับสภาพหนี้ สัญญาทางมรดก สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาจ้างทำของ สัญญาฝากทรัพย์  สัญญาจำนอง สัญญาจำนำ สัญญาค้ำประกัน สัญญาทางห้างหุ้นส่วนบริษัท และสัญญาอื่นๆ

-รับจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน จดทะเบียนการค้า จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ จดทะเบียนธุรกิจต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์   ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ขึ้นทะเบียนลูกจ้าง ต่อสำนักงานประกันสังคม

 

-รับเป็นปรึกษากฎหมายแก่วิสาหกิจและหน่วยงานต่างๆ  เป็นตัวแทนเจรจา รับตรวจ และร่างสัญญาต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

-รับปรึกษาและให้คำแนะนำวางแผนฟื้นฟูกิจการ และรับปรับโครงสร้างหนี้ รวมทั้งเจรจายอดหนี้หลังมีคำพิพากษา

-สืบทรัพย์ บังคับคดี รับเร่งรัดหนี้สิน

-รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทางกฎหมาย

-บริการ โนตารี พับลิค (Notary Public) ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial Services Attorney )   บริการรับรองเอกสาร เอกสารคำแปล รับรองลายมือชื่อ รับรองเอกสารเพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ รับรองบุคคล ว่ามีอยู่แท้จริง รับรองลายมือชื่อกรรมการ ฐานะนิติบุคคลตำแหน่งและอำนาจของผู้ลงลายมือชื่อในเอกสารเพื่อยื่นต่อกรม พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น

-การให้บริการด้านอื่นๆ งานสืบสวนทุกชนิด  สืบจับบุคคลตามหมายจับ สืบชู้ สืบหาหลักฐานการฟ้องหย่า สืบหาหลักฐานการผิดสัญญาทางธุรกิจ สืบทรัพย์สิน  ดำเนินการขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย เป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำบริษัทหรือส่วนบุคคล จัดทำและตรวจสอบนิติกรรมสัญญาต่างๆทุกประเภท

-ที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจ

-การให้คำปรึกษาและเจรจาต่อรองทางธุรกิจ

-การทำแผนธุรกิจและแผนฟื้นฟูกิจการ

-ให้คำปรึกษาและดำเนินการในการร่วมลงทุน ซื้อขายทรัพย์สิน หรือซื้อขายกิจการ

-ประเมินราคาทรัพย์สิน

                                  บริการอย่างญาติมิตร และให้คำปรึกษาอย่างตรงไปตรงมา


ว่าที่ร้อยตรีฐนิภณ สังข์ปักษา

นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์

เนติบัณฑิต รุ่นที่ 69

 

เป้าหมายสูงสุดในการให้บริการของเรา

ตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการ ดร.เกียรติศักดิ์ ทนายลำพูน และทีม ทนายความลำพูน มุ่งมั่นช่วยเหลือแก่ท่าน ในราคามิตรภาพ ที่คุ้มค่าที่สุด ทีมทนายความมืออาชีพของพวกเราให้ความสำคัญสูงสุดกับลูกค้า ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตลอด เพื่อทำทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือและสร้างความพึงพอใจสูงสุดในทุกด้านให้กับลูกค้า โดยยึดแนวทางหลัก ๓ ประการ กล่าวคือ

๑) ทีมงานทุกท่านเป็นครอบครัวของเรา และ เราสนับสนุนให้ทีมงานทุกท่านพัฒนา เพื่อก้าวไปข้างหน้าสู่อนาคตอย่างมั่นคงไปกับเราเสมอ

๒) ความเป็นเลิศด้านคุณภาพการบริการ ในราคาที่คุ้มค่า (ตามความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า) ทีมทนายลำพูน และสำนักงานกฎหมายลำพูน ขอเรียนว่า ของเราได้รับการปลูกฝังมาโดยตลอด ให้มีความเชี่ยวชาญ มีความชำนาญ มีประสิทธิภาพ ขยันขันแข็ง เป็นมิตร มีความตื่นตัวพร้อมที่จะช่วยเหลือดูแล และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ทั้งในเวลาปกติและในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากของลูกค้า

๓) มุ่งมั่นสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับทุกฝ่าย ทุกองค์กร และทุกธุรกิจ

 

ปรัชญาการให้บริการ

เนื่องจาก ทีมดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ ทนายลำพูน และที่ม ทนายความลำพูน เรามีภาพลักษณ์ของการเป็นอาคาร INTERNATIONAL LAW FIRM ขนาดใหญ่ ทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นโดยลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้ตามความพึงพอใจ ดร.เกียรติศักดิ์ ทนายลำพูน และทีมทนายความลำพูนของเรา จึงยึดมั่นปรัชญาการให้บริการ ภายใต้นโยบายคุณภาพ ๕ ประการที่สำคัญ ดังนี้

FAST       การให้บริการที่รวดเร็ว พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกต่างๆให้แก่ลูกค้า

RIGHT      การให้บริการจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพ ถูกต้อง และเชื่อถือได้

VALUE     การให้บริการในราคาที่คุ้มค่า

EASY       การให้บริการอย่างเป็นกันเอง

POLITE     การให้บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ เป็นกันเอง มีมารยาท และให้เกียรติลูกค้า


Our Services with Fidelity and Friendliness

Experienced English speaking lawyers who can serve you in the following areas:


-Litigation

-Criminal Cases (Drugs, Fraud, Bad Check, Defamation, Assault, Embezzlement, Money laundering, Extradition, Sex crimes, Theft, Burglary, Larceny, Shoplifting, Murder, Attempted murder, etc.)

·-Civil Cases (Real Estate Disputes, Partnership & Shareholder Disputes, Defamation Claims, Medical Malpractice, Personal Injury, Breach of contract, Trade disputes, Employment disputes, etc.)

-Bail Bond and Police Station Assistance

-Labor Law

-Immigration Law

-Land and Property Law

-Inheritance Law

-Pre-marriage Agreement and Last Will Testament

-Company Setting Up

-Legal Advisory and Translations

-Contract Negotiation and Drafting

-Business and Investment Consultancy

                     WE PROVIDE FIXED AND REASONABLE FEES.

#ทนายลำพูนอาสาช่วยท่านด้วยใจ #ทนายลำพูน #ทนายความลำพูน #ทนายลำพูนเก่ง #ปรึกษาทนายลำพูน #ทนายอาสาลำพูน #ปรึกษาทนายลำพูนฟรี #ทนายความลำพูนมืออาชีพ #ที่ปรึกษากฎหมายลำพูน #ปรึกษาทนายลำพูน #รายชื่อทนายความลำพูน #สำนักทนายความลำพูน #ทนายเก่งๆลำพูน #สภาทนายความลำพูน #สำนักงานกฎหมายลำพูน #ทนายที่ดินลำพูน #ทนายอาสาศาลลำพูน #ทนายอาสาศาลากลางลำพูน #กฎหมายลำพูน #สำนักงานทนายความลำพูน #สำนักงานกฎหมายลำพูน #สำนักงานกฎหมายในจังหวัดลำพูน #ทนายฝึกงานลำพูน #ฝึกงานทนายลำพูน #LawFirmลำพูน #ปรึกษาทนายลำพูน  #ทนายเก่งลำพูน #ทนายลำพูนpantip #ทนายอาสาลำพูน #ปรึกษาทนายฟรีลำพูน #ทนายลำพูนเก่ง #ทนายความลำพูนเก่ง #ทนายอาสาลำพูนฟรี #สํานักงานกฎหมาย ลำพูน  #ทนายครอบครัวลำพูน

 


Sidebar    Mozrank check tool
https://www.ultimatewebtraffic.com
ultimatewebtraffic com
1minutereview org/

ปรึกษาฟรี!! มุ่งมั่นช่วยเหลือแก่ทุกท่าน แบบมิตรภาพ โดยทีมทนายความวิถีพุทธ

ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ และทีมทนายความเชียงใหม่ ติดต่อโทร 081-951-1100

 
เว็บสำเร็จรูป
×